سقط جنین

دیه جنینی که به وسیله پزشک سقط می شود، بر عهده کیست؟ وظیفه پدر و مادری که اقدام به چنین کاری کرده‏اند، چیست؟

همه مراجع: دیه سقط جنین بر عهده قاتل مباشر است و چون این عمل به وسیله پزشک انجام شده، بر پدر و مادر تکلیفی نیست؛ بلکه او ضامن است و این دیه به پدر و مادر پرداخت می‏شود. البته می‏توانند از حق خود بگذرند و از او چیزی دریافت نکنند. در هر حال باید از کار خود توبه کنند