طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم

طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم

چهاردهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم
طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم

با سلام

به اطلاع حافظان گرامی می رساند ثبت نام چهاردهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در رشته های 10، 20 و 30 جزء از تاریخ 1397/11/21 تا تاریخ 1397/12/21 خواهد بود. لطفاً قبل از ثبت نام، راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه فرمایید.

ضوابط آزمون و ثبت نام

 

آدرس کوتاه :