اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۱ آذر ۱۳۹۷ توسطدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی ایران،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در شهر رشت برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آدرس کوتاه :